Trang Thông tin thi, tuyến sinh của Sở (thituyensinh.bentre.edu.vn) Thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia và thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.