Công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm

Điều chỉnh phản hồi chậm nhất trước 10 giờ 00 25/01/2017

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

File đính kèm

Nhờ Hiệu trưởng các trường THCS,  Tân Hội, TH Ngãi Đăng in chuyển kế hoạch số 210/KH-BTC ngày 17/01/2017 của BTC cuộc thi sáng tạo TTNNĐ cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn.