Công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị bộ phận thư viện các trường xem lại số liệu đã tổng hợp. Nếu có sai sót hoặc chỉnh sửa, bổ sung thì báo gấp về PGD&ĐT qua số điện thoại 0982841844 chậm nhất 11 giờ ngày 24/5/2017.

File đính kèm