Lê Văn Em

Trường Phòng

Phan Văn Thanh

Phó trưởng phòng

 

Triệu Thành Vinh - Chuyên viên

Nguyễn Văn Mẫu - Chuyên viên

Trương Thị Út - Chuyên viên

Nguyễn Hữu Lộc - Chuyên viên

Lê Thị My Lel - Chuyên viên 

Ngô Bá Đức - Chuyên viên