Danh bạ điện thoại

TIỂU HỌC

TT

Tiểu học

Họ và tên

ĐT cơ quan

1

Hương Mỹ 1

Lê Văn Ân

075,3849137

2

Hương Mỹ 2

Đặng Quốc Điền

075,3849668

3

Cẩm Sơn 1

Đoàn Thị Chi

075,3893051

4

Cẩm Sơn 2

Nguyễn Bình Phong

075,3893080

5

Minh Đức

Nguyễn Van Lý

075,3849342

6

Tân Trung

Nguyễn Văn Bé Sáu

075,3849283

7

Ngãi Đăng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

075,3893036

8

An Định 1

Võ Thị Tuyết

075,3847113

9

An Định 2

Nguyễn Huy Hoàng

075,3847213

10

An Thới

Nguyễn Văn Dũng

075,3847146

11

Bình Kh  Đông

Lê Văn Vũ

075,3847362

12

Bình Khánh Tây

Trương Văn Lương

075,3676664

13

TH 2 Thị Trấn

Phạm Văn Minh

075,3660661

14

Định Thủy

Nguyễn Thị Duyên

075,3843579

15

TH 1 Thị Trấn

Nguyễn Thị Sậm

075,3843329

16

Đa Phước Hội

Võ Thành Phương

075,3842503

17

Tân Hội

Phạm Thị Thu nhan

075,3843783

18

An Thạnh 1

Trịnh Khắc Dũng

075,3848301

19

An Thạnh 2

Trương Thị Ngọc Thanh

075,3848676

20

Thành Thới A1

Nguyễn Văn Bé Tư

075,3847740

21

Thành Thới A2

Đỗ Trọng Thuật

075,3681145

22

Thành Thới B

Bùi Văn Dũng

075,3848253

23

Phước Hiệp

Huỳnh Thị Yêm

075,3843819

TRUNG HỌC CƠ SỞ

TT

THCS

Họ và tên

ĐT cơ quan

1

Hương Mỹ 

Ngô Thanh Tao

075,3849139

2

Cẩm Sơn 

Lê Xuân Bạch

075,3893050

3

Minh Đức

Ngô Hữu Huynh

075,3849150

4

Tân Trung

Nguyễn Hữu Phước

075,3849695

5

An Định 

Trần Văn Truyền

075,3847144

6

An Thới

Nguyễn Văn Ngọc Trung

075,3847284

7

Bình Kh    Đông

Nguyễn Thị Mai Thi

075,3843988

8

Bình Khánh Tây

Nguyễn Thị Thảo

075,3842419

9

Phước Hiệp

Đỗ Thị Nữ

075,3842500

10

Đồng Khởi

Ngô Văn Trà

075,3843593

11

Thị Trấn 1

Đỗ Hữu Thật

075,3842104

12

Đa Phước Hội

Nguyễn Chí Thành

075,3843294

13

An Thạnh 

Võ Văn Tiến

075,3848101

14

Thành Thới A

Võ Văn Đồng

075,3847067

15

Thành Thới B

Nguyễn Văn Riêm

075,3678767

 

 

 

 

MẦM NON - MẪU GIÁO

TT

Tên trường

Họ và tên

ĐT cơ quan

1

Hương Mỹ 

Ngô Thị Nhỏ

075,3849501

2

Cẩm Sơn 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

075,3893215

3

Minh Đức

Dương Kim Chung

075,3685268

4

Tân Trung

Cao Thị Nhỏ

075,3849911

5

Ngãi Đăng

Võ Thị Ngọc Yến

075,3893803

6

An Định 

Bùi Thị Kim Cầu

075,3682401

7

An Thới

Nguyễn Thị Hồng

075,3681018

8

Thành Thới A

Trần Thị Mai

075,3681118

9

Thành Thới B

Nguyễn Thị Âu

075,3678919

10

An Thạnh 

Nguyễn Thị Nhạn

075,3678702

11

Đa Phước Hội

Nguyễn Thị Châu

075,3663454

12

Tân Hội

Đoàn Thị Kim Oanh

075,3661711

13

Thị Trấn

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

075,3843769

14

Định Thủy

Phạm Thị Huệ

075,3842534

15

Phước Hiệp

Lê Thị Hồng Phương

075,3676612

16

Bình Kh Đông

Bùi Thị Hợp

075,3662571

17

Bình Khánh Tây

Võ Thị Thu Thảo

075,3676665

18

MN TT Tuổi Ngọc

Trần Thị Thu Lang

0753,660921